Strona Główna  06/07/2020 03:14:48
DataZawartość strony
Aktualności i wydarzenia
Patron Szkoły
Sztandar Szkoły
Historia Szkoły
Szkolna kronika
Plan zajęć
Zajęcia pozalekcyjne
Kalendarz roku szkolnego
Dokumentacja szkolna
Pracownicy szkoły
Stołówka szkolna
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Sprawdzian po szkole podstawowej
Siła Nauki

Projekt "Siła nauki" jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gmina SŁAWNO w okresie roku szkolnego 2012/2013 realizuje projekt w ramach:

Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie,

Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W dniu 3 kwietnia 2012 roku Gmina Sławno reprezentowana przez Pana Tadeusza Wojciechowskiego - Wójt Gminy Sławno podpisała z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Artura Bagieńskiego - Wicemarszałka Województwa Łódzkiego i Marcina Bugajskiego - Członka Zarządu Województwa Łódzkiego umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o numerze UDA-POKL.09.01.02-10-092/11-00.

Wartość projektu 179 972,21 PLN
Okres realizacji projektu 1.09.2012 - 30.06.2013
Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego dotyczącego indywidualizacji nauczania dzieci w klasach I-III pod nazwą "Siła Nauki”. W ramach tego projektu szkoła realizować będzie zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego. Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.


Od września 2012r. nasi uczniowie rozpoczęli zajęcia w czterech obszarach indywidualizujących nauczanie. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności w zakresie czytania, pisania oraz liczenia. Mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań językowych i matematyczno-przyrodniczych.

Ogółem do projektu " Siła Nauki" z Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu zdiagnozowano uczniów:

 • Do zajęć z trudnościami w czytaniu i pisaniu zdiagnozowano 9 chłopców i 6 dziewczynek w podziale na dwie grupy - łącznie 60 godz.
 • Do zajęć z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych zdiagnozowano 9 chłopców i 6 dziewczynki w podziale na 2 grupy- 60 godz.
 • Do zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie - przyrodniczo 6 chłopców i 8 dziewczynki - jedna grupa - łącznie 30 godz.
 • Do zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w języku angielskim zdiagnozowano 7 chłopców i 7 dziewczynek - w podziale na dwie grupy łącznie - 60 godz.

  W ramach projektu systemowego pn. "Siła Nauki" prowadzone są następujące zajęcia:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

  2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

  3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych matematycznie - przyrodniczo.

  4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego.

  Każde zajęcia realizowane są w wymiarze 30 godzin i prowadzone przez 4 nauczycieli. Pomocą objętych jest 31 uczniów, w tym 16 chłopców i 15 dziewczynek. Zajęcia będą trwały cały rok szkolny 2012/13 i odbywać się będą w każdą środę i czwartek w godzinach 12:40-13:25

  Podczas zajęć uczniowie będą korzystać z pomocy dydaktycznych (kliknij tu) zakupionych w ramach środków pozyskanych z projektu takich jak: gry edukacyjne, programy multimedialne, układanki, liczmany, tablice, plansze.

  Mamy nadzieję że pozyskane pomoce zachęcą dzieci do podejmowania zadań szkolnych, rozwiną ich umiejętności i zainteresowania oraz ułatwią zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności w zakresie poszczególnych edukacji, a udział w zajęciach poszerzy i pogłębi ich wiedzę.

 • Rekrutacja
  Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
  Rekrutacja do klasy I
  Projekty
  Projekt "Dziś mamy szanse na lepsze jutro"

  Polecane
  Polecane linki
  Placówki oświatowe w gminie
  Logowanie
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl