Strona Główna  06/03/2021 01:43:40
DataZawartość strony
Aktualności i wydarzenia
Patron Szkoły
Sztandar Szkoły
Historia Szkoły
Szkolna kronika
Plan zajęć
Zajęcia pozalekcyjne
Kalendarz roku szkolnego
Dokumentacja szkolna
Pracownicy szkoły
Stołówka szkolna
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Sprawdzian po szkole podstawowej
Historia szkoły

Historia edukacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu sięga czasów pierwszej wojny światowej. Zajęcia były już prowadzone w 1917 roku, a odbywały się w domach gospodarzy. Cztery lata później tj. w 1921 roku sprowadzono do Kamienia nauczycielkę z Łodzi i utworzono Szkołę Powszechną. Lekcje odbywały się tylko porą zimową, od listopada do marca, a rodzice płacili za edukację swoich pociech najpierw rublami (dwa ruble za całą zimę), a później koronami austriackimi. W roku 1922 roku do szkoły uczęszczało 99 dzieci. Informacje te zawarte są w zachowanych od tego roku szkolnego arkuszach ocen, które obrazują przebieg i zmiany w lokalnym nauczaniu. Oraz wykaz nauczanych przedmiotów takich jak: pilność, zachowanie, nauka religii, czytanie, pisanie, język polski, rachunki połączone z nauką o formach geometrii, rysunki, śpiew, roboty ręczne, gimnastyka. Na koniec roku uczniowie byli promowani wpisem "uzdolniony – zdaje" lub nie otrzymywali promocji, a wtedy wpis był następujący: "nieuzdolniony – nie zdaje".

Na podstawie Księgi Głównej Ocen Postępów Uczniów w roku szkolnym 1924/25 dowiadujemy się, że była to 1-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna Okręgu Warszawskiego z trzema oddziałami, której ówczesnym kierownikiem była Pani Wanda Skibińska. W tym czasie uczniami szkoły były dzieci różnych wyznań: rzymsko-katolickiego, mojżeszowego i ewangelickiego co dowodzi, że na terenie obwodu szkolnego mieszkali nie tylko rodowici Polacy. Były wśród nich takie nazwiska jak: Hebr, Baumert, Ickert, Kurtz, Preis, Reszelbach. Zapisy w arkuszach ocen informują też o tym, że czasami dzieci te nie otrzymywały promocji, ponieważ nie potrafiły mówić po polsku. W zasach przedwojennych duży odsetek uczniów był pozostawiany w tym samym oddziale ze względu na brak podręczników, poważne trudności w  nauce opisywane określeniem np. słabo rozwinięty. Niektórzy uczniowie przerywali naukę w szkole z powodu ,,pójścia na służbę” (Zapis z 20 stycznia 1926 r.: ,,Poszedł na służbę do Wincentynowa i przestał do szkoły chodzić, nie klasyfikowany”). W roku szkolnym 1925/26 do czterooddziałowej szkoły uczęszczało 96 dzieci, ale tylko 55 otrzymało promocję, 4 dzieci opuściło szkołę, a 37 pozostało w tych samych oddziałach. Uczniowie w tych latach rzadko otrzymywali dobre oceny. Mieli problemy z przyswajaniem wiadomości, często chorowali (odnotowywane są też zgony dzieci) był wielki brak podręczników, słabe warunki lokalowe i praca dzieci ,,na służbie” co obniżało także ich ich frekwencję.

O tym, że edukacja na naszym terenie była ważna dla wszystkich mieszkańców świadczy zbiórka pieniędzy w roku 1927, której celem było utworzenie biblioteki. Podczas zbiórki zebrano 54 zł 49 groszy. W tym czasie za 40 zł można było kupić 100 kilogramów żyta.

Pierwszego kwietnia 1928 roku do szkoły została przyłączona placówka z pobliskiego Wincentynowa gdzie wcześniej uczyły się dzieci miejscowe oraz z pobliskiego Tomaszówka i Łokietki. Dzięki temu na lekcje uczęszczało 151 dzieci. Kierownikiem szkoły został Piotr Bryndas, który wcześniej pracował w szkole w Kunicach.

Zanotowana ciekawostka informuje też o strażackiej historii Kamienia. Otóż w roku szkolnym 1929/1930 powstało przy szkole Młodzieżowe Koło Straży Pożarnej, które zapoczątkowało lokalne zainteresowania i zamiłowania strażackie.

Duże zmiany w naszej szkole wprowadziła II wojna światowa. Od 1941 roku do 1944 nauczanie odbywało się pod niemieckim nadzorem. Nawet arkusze ocen i świadectwa (dwa się przechowały) były w niemieckim języku. W tym czasie nauczanymi przedmiotami były: sprawowanie, religia, język polski, arytmetyka z geometrią, rysunki, zajęcia praktyczne, śpiew, ćwiczenia cielesne, roboty kobiece, a w trzecim oddziale uczono się też geografii. Po wojnie nauczanie nadal odbywało się w domach gospodarzy. Największe zmiany nastąpiły dopiero w roku szkolnym 1963/64, od kiedy to uczniowie rozpoczęli naukę w nowym murowanym budynku.
W tych latach placówka składała się z dziesięciu oddziałów: w Kamieniu było siedem klas, a w Wincentynowie trzy. Łącznie do szkoły chodziło prawie 200 dzieci. Od tego czasu placówką kierowali: Zofia Miękus, Jan Mikołowski, Edward Zięba, Krystyna Zięba. W międzyczasie w szkole zostaje założone centralne ogrzewanie, powstają łazienki i przeprowadzane są remonty wnętrza oraz modernizacja otoczenia.

W  1992 r. dyrektorem szkoły zostaje Pan Władysław Ciszewski. W tym czasie obwód szkoły obejmuje miejscowości: Kamień, Bratków, Tomaszówek i Wincentynów. W 1999 roku wraz z nadejściem reformy oświatowej i powstaniem gimnazjów, placówka staje się sześcioklasowa (w szkole istnieje też zerówka). Dzieci trzynastoletnie zamiast do klasy siódmej idą natomiast do gimnazjum w Szadkowicach. Dzieci zmieniają obcy język. Zamiast dotychczasowego języka rosyjskiego zaczynają uczyć się języka niemieckiego, a potem angielskiego. W szkole pojawia się pracownia informatyczna i uczniom dochodzi nowy przedmiot nauczania – informatyka. 21 września 2005 roku zostaje oddana do użytku nowa sala gimnastyczna oraz zmienia się sposób ogrzewania na gazowy. Od tego czasu uczniowie mają już wspaniałe warunki do nauki, co procentuje coraz lepszymi wynikami i zwycięstwami w konkursach. Uczniowie angażują się w przedsięwzięcia lokalne, wyjeżdżają na występy poza swój rejon. Stają się znani i rozpoznawani.

W 2007 roku p. Władysław Ciszewski odchodzi na emeryturę, a stanowisko dyrektora szkoły obejmuje p. Urszula Zawada – wieloletnia matematyczka, która pracuje w szkole od 1988 r. W szkole zostają przeprowadzone remonty łazienek, malowanie sal lekcyjnych. Poprzednia sala gimnastyczna zostaje przekształcona w salę dla dzieci z zerówki. Zostają zburzone niektóre ściany lub jej fragmenty i powstaje nowa przestronna kuchnia z nowym zapleczem i wyposażeniem oraz stołówka, które pozwalają, aby dzieci mogły zjeść obiad dwudaniowy.
W 2008 r. zgodnie z założeniami nowej reformy przyspieszającej edukację polskich dzieci do klasy zerowej zostają przyjmowane pięciolatki. Jest ich kilkoro. Większość rodziców sceptycznie podchodzi jeszcze do rządowego pomysłu i tak jak większość Polaków czeka na osiągnięcie przez dziecko wieku 6 lat. Tym sposobem w roku szkolnym 2009/2010 do klasy pierwszej trafia 4 sześciolatków, a pozostałe 16 osób tej klasy ma siedem lat. Uczniowie realizują nową podstawę programową. W klasie zerowej jest już więcej pięciolatków.


Obecnie w szkole pracuje 9 nauczycieli na pełnych etatach oraz 4 na etatach cząstkowych. Całe grono to osoby twórcze, pełne zapału, uczestniczące na bieżąco w różnych formach doskonalenia. Prowadzą z uczniami szereg dodatkowych zajęć rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia oraz niwelujących trudności w nauce. Dzieci osiągają coraz większe postępy w nauce.
6 lutego 2010 r. podczas uroczystej choinki szkolnej uczeń klasy pierwszej Piotr Duczek otrzymał promocję do klasy drugiej. Jest to pierwszy uczeń w historii szkoły, który dokonał tak dużego postępu w swojej edukacji. Być może w przyszłości powtórzy się ta sytuacja. Pozostali uczniowie aktywnie biorą udział w życiu szkoły i w środowisku lokalnym. Zdobywają coraz lepsze oceny. Jest coraz więcej ocen celujących. Przybywa laureatów konkursów.

Sukcesy szkoły są także zasługą władz, lokalnej społeczności i rodziców, którzy chętnie pomagają i wspierają placówkę. Rada Rodziców organizuje różne imprezy, z których dochód przeznacza na doposażenie, rozwój i doskonalenie placówki.
Przez 90 lat istnienia szkoły, zmieniła się ona diametralnie na korzyść całej lokalnej społeczności. Wie, że może na nią liczyć i wie jak ma jej służyć.

Rekrutacja
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
Rekrutacja do klasy I
Projekty
Projekt "Dziś mamy szanse na lepsze jutro"

Polecane
Polecane linki
Placówki oświatowe w gminie
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl