Strona Główna  06/03/2021 00:30:38
DataZawartość strony
Aktualności i wydarzenia
Patron Szkoły
Sztandar Szkoły
Historia Szkoły
Szkolna kronika
Plan zajęć
Zajęcia pozalekcyjne
Kalendarz roku szkolnego
Dokumentacja szkolna
Pracownicy szkoły
Stołówka szkolna
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Sprawdzian po szkole podstawowej
Projekt „Dziś mamy szansę na lepsze jutro”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


ZMNIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI


Tytuł projektu
„Dziś mamy szansę na lepsze jutro”

Beneficjent
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu

Źródło współfinansowania
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.

Wartość całkowita 477 312,50 zł.
Wartość dofinansowania 443 862,50 zł
Okres realizacji 1.09.2016 – 30.06.2018

Cel projektu
Celem projektu jest: „Podniesienie u 69 uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia u 5 uczniów, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 3 szkołach podstawowych na terenie Gminy Sławno”.

Zakres rzeczowy
Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:
- zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia zajęć;
- realizacja zajęć podnoszących kompetencje kluczowe wśród uczniów oraz zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- adaptacja na potrzeby osób niepełnosprawnych;
- szkolenia dla nauczycieli.

Dzięki stworzeniu warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji i wzmocnieniu jakości oferty edukacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu, Kozeninie i Sławnie nastąpi skoncentrowanie działań na rozwijaniu kompetencji kluczowych istotnych dla przyszłości zatrudnialności u uczniów tych szkół, nastąpi podniesienie kwalifikacji.Poniżej link do informacji o projekcie umieszonej na stronie Urzędu Gminy:
XI.1.2 DZIŚ MAMY SZANSĘ NA LEPSZE JUTROZakup pomocy dydaktycznychZakup szkoleń


Wyposażenie w sprzęt IT i narzędzia TIK
Rekrutacja
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
Rekrutacja do klasy I
Projekty
Projekt "Dziś mamy szanse na lepsze jutro"

Polecane
Polecane linki
Placówki oświatowe w gminie
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl