Strona Główna  06/03/2021 01:19:50
DataZawartość strony
Aktualności i wydarzenia
Patron Szkoły
Sztandar Szkoły
Historia Szkoły
Szkolna kronika
Plan zajęć
Zajęcia pozalekcyjne
Kalendarz roku szkolnego
Dokumentacja szkolna
Pracownicy szkoły
Stołówka szkolna
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Sprawdzian po szkole podstawowej
Rada rodziców
Co to jest Rada Rodziców?

Są to przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej szkoły wybrani w demokratycznych wyborach. Reprezentują oni ogół rodziców w szkole, np. w kontaktach z Radą Pedagogiczną oraz poza szkołą, np. we współpracy z Radami Rodziców innych szkół.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 ze zm.) przewiduje:

[...]
Art.53.

W szkole i placówce może działać rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły lub placówki. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. Reprezentacja rodziców może przybrać także inną nazwę niż określona w ust.1.


Art.54.

Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.
W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art.53 ust.3.Prezydium Rady Rodziców:

p. Anna Nowak - przewodnicząca
p. Arkadiusz Gawin - zastępca przewodniczącej
p. Monika Pawlik - skarbnik
p. Julita Gromadzka - sekretarz
p. Michał Pietrzyk - członek
Rada Rodziców
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu na rok szkolny 2015/2016


Klasa 0 (p.A.Kupis) Gradek Monika,
Golinia Ewelina, Baran Jadwiga
Klasa 0 (p.I.Sitkowska) Kopacz Karina,
Mielcarz Renata, Wójcik Sylwester
Klasa I Pietrzyk Monika,
Sosnowski Jacek, Szczur Ilona
Klasa II Nowak Anna,
Pawlik Anna, Gawin Arkadiusz
Klasa III Wińkowska Marta,
Nowak Daria, Baran Łukasz
Klasa IV Duczek Katarzyna,
Gawin Ewa, Gromadzka Julita
Klasa V Pietrzyk Michał,
Pawlik Monika, Jędryka Łukasz
Klasa VI Peła Lucyna,
Nowak Daniel, Kata Kamila
Rekrutacja
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
Rekrutacja do klasy I
Projekty
Projekt "Dziś mamy szanse na lepsze jutro"

Polecane
Polecane linki
Placówki oświatowe w gminie
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl