Strona Główna  06/03/2021 01:58:27
DataZawartość strony
Aktualności i wydarzenia
Patron Szkoły
Sztandar Szkoły
Historia Szkoły
Szkolna kronika
Plan zajęć
Zajęcia pozalekcyjne
Kalendarz roku szkolnego
Dokumentacja szkolna
Pracownicy szkoły
Stołówka szkolna
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Sprawdzian po szkole podstawowej
Samorząd uczniowski
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) - mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego staje się każdy uczeń automatycznie z chwilą przyjęcia do szkoły. Przestaje nim być w momencie, gdy opuści szkołę.


UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO regulowane przez art. 55 Ustawy o systemie oświaty:


 • uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego (zgodnego ze statutem szkoły),
 • samodzielne ustalania w regulaminie zasad wyboru i działania organów samorządu,
 • wybór opiekuna samorządu,
 • przedstawianie opinii i wniosków do rady szkoły, dyrektora i rady pedagogicznej we wszystkich sprawach szkoły,
 • uczestnictwo w pracach rady szkoły (rada szkoły to rodzaj organu szkolnego, który jest powoływany w celu rozwiązywania wszelkich wewnętrznych spraw danej szkoły; w jej skład rady wchodzi co najmniej 6 osób wybranych w równej liczbie spośród członków rady pedagogicznej, ogółu rodziców oraz ogółu uczniów),
 • reprezentowanie uczniów w realizacji ich prawa do:
  • wydawania gazetki szkolnej,
  • informacji o programie nauczania,
  • umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • organizacji życia szkolnego,
  • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,
 • przedstawianie wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły,
 • wnioskowanie o dokonanie zmian w statucie szkoły.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego - p. Anna Kupis

Rada Samorządu Uczniowskiego
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu:
na rok szkolny 2015/2016 • Małgorzata Lenarcik - przewodnicząca szkoły
 • Patryk Nowak - zastępca przewodniczącej
 • Julia Musiał - sekretarz


Samorząd Uczniowski klasy VI
 • Małgorzata Lenarcik - przewodnicząca
 • Bartosz Kszczot - zastępca przewodniczącej
 • Patryk Nowak - skarbnik


Samorząd Uczniowski klasy V
 • Zuzanna Pawlik - przewodnicząca
 • Aneta Gmaj - zastępca przewodniczącej
 • Agata Krzysztofik, Tomasz Ajdamiak - skarbnik


Samorząd Uczniowski klasy IV
 • Mikołaj Rudzki - przewodnicząca
 • Aleksandra Musiał - zastępca przewodniczącej
 • Szymon Nowakowski - skarbnik


Samorząd Uczniowski klasy III
 • Alina Nowak - przewodnicząca
 • Arkadiusz Wojewódzki - zastępca przewodniczącej


Rekrutacja
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
Rekrutacja do klasy I
Projekty
Projekt "Dziś mamy szanse na lepsze jutro"

Polecane
Polecane linki
Placówki oświatowe w gminie
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl